27 mars, 2020

Vi är fortsatt Göteborgs Hamn AB:s fullservicebyrå

Valentin Experience stod bakom den kampanjidé och strategi som bäst matchar Göteborgs Hamns framtida kommunikationsbehov. Så resonerar Göteborgs Hamn AB som väljer Valentin Experience för fullserviceuppdraget inom kommunikations- och marknadskommunikationstjänster.

Cecilia Lööf, Director of Marketing & Communications, Göteborgs Hamn AB

Göteborgs Hamn AB:s främsta uppgift är att utveckla, underhålla och marknadsföra hela godsnavet Göteborgs hamn. I över åtta års tid har Valentin Experience varit Göteborgs Hamn AB:s huvudbyrå.

Under åren har parterna tillsammans arbetat sig igenom såväl hög- som lågkonjunkturer, hamnkonflikter och organisationsförändringar, stora events, webbprojekt, mässor och kampanjer. Så vid årsskiftet löpte avtalsperioden ut och Göteborgs Hamn AB gick ut i upphandling för sina kommunikationsuppdrag. Nio ramavtalsleverantörer valde att skicka in anbud, varav fem byråer gick vidare till anonymt arbetsprov följt av intervjuer.

Som Skandinaviens största och viktigaste hamn måste vi ligga i framkant när det gäller val av byrå. Här är bara det bästa gott nog. Det var Valentin Experience som stod bakom den kampanjidé och strategi som bäst matchar Hamnens framtida kommunikationsbehov

Cecilia Lööf, Director of Marketing & Communications, Göteborgs Hamn AB

Trots det osäkra läge som världen just nu befinner sig i har Göteborgs Hamn en spännande tid framför sig  med offensiva miljö- och klimatsatsningar.

Att jobba med Göteborgs Hamn är både ett viktigt och roligt uppdrag. Den närmaste 10-årsperioden kommer Hamnen göra betydande investeringar för utveckling av godsnavet. Vi ser fram emot att tillsammans med Hamnen paketera och kommunicera dessa insatser, som ska göra godsnavet mer konkurrenskraftigt och ge näringslivet smartare och mer hållbara logistiklösningar”, säger Emma Sahlén, projektledare och kundansvarig på Valentin Experience.

Uppdraget omfattar såväl nationell som internationell kommunikation med en avtalsperiod på tre år,  med chans till förlängning.

Att vi återigen vann Göteborgs Hamn gör mig oerhört stolt. Jag vågade inte ens hoppas på det. Hamnen har  en viktig plats i mitt hjärta då det var på bananbåtarna jag hade mitt första jobb. Att sedan Hamnen är navet  i svensk industri samt står inför en spännande framtid gör det till en väldigt intressant och viktig kund”, säger Magnus Tengby, VD på Valentin Experience.

Kontakt