2 mars, 2020

Tack för toppbetyg i Årets Byrå

Kunderna har sagt sitt. Vi är ”best practice” sett till kreativitet, engagemang, administrativa rutiner och leveranssäkerhet, i jämförelse med våra konkurrenter. Detta står klart i Regis årliga bransch- och kundstudie som kartlägger hur nöjda de största kommunikationsköparna är med sina kommunikationsbyråer.

Magnus Tengby, VD och Erik Sanderoth, Business Designer vid prisutdelningen av Årets Byrå.

Den 20e februari var vi på plats i Stockholm för att delta på Årets Byrå-gala. Att vi var nominerade visste vi självklart. Men att vi skulle ta hem andrapriset som Årets Byrå (!) gjorde oss otroligt glada. Och stolta. För resultatet är baserat på våra kunders omdömen.

Årets Byrå är en årlig bransch- och kundstudie som kartlägger hur nöjda de största kommunikationsköparna är med sina kommunikationsbyråer. Kunderna utvärderar sina byråer anonymt utifrån 14 parametrar. Som till exempel; kunskap om varumärke och kundens marknad, strategisk kompetens, kreativitet och leveranssäkerhet.

Så vad är det i vårt arbete som gör att vi tilldelas en andraplats i Årets Byrå? Enligt Regis undersökning är vi best practice – d.v.s. bäst i jämförelse med andra reklambyråer i vår kategori (reklam 25-50 MKR) – på kreativitet, engagemang, administrativa rutiner och leveranssäkerhet. Och vi får även höga omdömen vad gäller kunskap om varumärken, strategisk kompetens, projektledning och utvärdering av samarbetet, där 91% av våra tillfrågade kunder ger oss högsta poäng (8-10). Sett till frågan om affärsnytta; huruvida den samlade, upplevda och faktiska nytta och resultat som vårt arbete lett till, ger 100% av de tillfrågade oss högsta betyg. Och till sist, om vi ser till den totala kundnöjdheten utifrån våra kunders snittbetyg så är 82% mycket nöjda i jämförelse med andra kunder i kategorin där snittet ligger på 49%.

Jag är väldigt stolt och glad över detta resultat men faktiskt inte så förvånad. Byrån har otroligt duktiga och engagerade medarbetare som jobbar stenhårt. Det ger alltid resultat. Men det bästa med en andra plats är att det fortfarande finns några saker som kan bli ännu bättre. Visst, vi är bäst i landet på Kreativitet, Engagemang, Leveranssäkerhet och Administrativa rutiner, och får höga omdömen i en mängd andra kriterier. Men vi kan fortfarande bli ännu bättre på några punkter.

Magnus Tengby, VD på Valentin Experience

Årets Byrå genomförs av Regi, det ledande konsultföretaget för insiktsbaserade branschstudier och analyser av marknads- och kommunikationsbranschen. Årets undersökning utfördes under september – november 2019. Under denna period samlades närmare 2 300 utvärderingar in och 142 byråer kvalificerades sig i årets upplaga av studien. Valentin Experience var en av 11 byråer som kvalificerade sig i reklamkategorin 25-50 MKR.

Kontakt