30 november, 2017

#sistabriefen

2 126 underskrifter. 322 vittnesmål. 45 löften från oss. Hit men inte längre.

Vi har bett var och en av oss som idag arbetar på Valentin&Byhr att ta ställning till uppdraget formulerat i #sistabriefen.

Samtliga har skrivit under på vårt viktigaste uppdrag.

Aja Belin
Alexander Kristoffersson
Andreas Kjäll
Andreas Kjellgren
Anna Hagelin Bartholdsson
Anna Rosenqvist
Anna-Pia Fogelström
Annica Dahl
Adam Danielsson
Anton Håkansson
Cathrin Borgersen
Charlotte Hansson
Dan Jönsson
Dennis Pokorni
Emma Johansson Weiss
Erik Bernwald
Erika Bjärnemyr
Fia Holmström
Jakob Åberg
Jessica Toreld
Johan Mark
Jörgen Einéus
Kristian Andersson
Kristina Bengtsson
Lennart Andersson
Lennart Jörnlid
Lisa Alm
Lottie Norman
Magnus Ahlqwist
Magnus Tengby
Mari Ljungqvist
Mattias Dahlgren
Mattias Jakobsson
Niklas Aldén
Pernilla Åberg
Peter Holmberg
Petter Wingstrand
Robert Emanuelsson
Sonny Länn
Sophia Emms
Sylvide Laag
Tobias Sunnanängs
Victoria Malmberg
Viktor Eliason
Yvonne Weidmann