Göteborgs Stad

Känslor som spelar roll

Göteborgs stad behövde locka fler unga att bli undersköterskor. Vi valde att dokumentera ett magiskt möte mellan artisten Gina Lee, konstnären Ossian Melin och de boende på ett äldreboende i staden.

Bakgrund

Göteborg lider stor brist på undersköterskor inom äldreomsorgen. Samtidigt vill hälften av alla unga jobba med att förbättra samhället. De vill jobba med något meningsfullt, men ser inte yrket som undersköterska som ett självklart alternativ. 2014/15 valde bara 1,3 procent att studera vård- och omsorgsprogrammet i staden, jämfört med det nationella snittet på 2,8 procent. Vi fick uppdraget att attrahera unga mellan 15 och 25 att börja studera vård och omsorg, samt att få fler utbildade att faktiskt jobba på äldreboenden och inom hemtjänsten.

Vad vi gjorde

För att visa den unga målgruppen, som är så ivrig att jobba med något meningsfullt, att det här yrket är något för dem valde vi att göra ett test. Vi ville lyfta fram det som yrket verkligen handlar om: att undersköterskan med sin närvaro och sitt engagemang kan bidra till att en annan människa mår bättre, inte bara psykiskt utan också fysiskt. Vi landade i konceptet ”Känslor som spelar roll”.

Det vi gjorde var en dokumentär skildring av känslorna som skapas i mötet mellan unga och äldre. Som plattform för detta valde vi att göra ett test som gick ut på att se hur musik påverkar oss, vi ville illustrera musiken som ett av många verktyg att skapa känslor.

Kontakt

Lucia Palenska

Projektledare

+46 725 00 72 22
lucia.palenska@valentin.se