Göteborgs Stad

Filmen om Göteborg

Vad definierar en stad? Dess förflutna? Det som är här och nu? Valentin Experience fick det ärofyllda uppdraget att producera staden Göteborgs första officiella film någonsin.

Bakgrund

År 2014 antog Göteborgs Stad en ny kommunikationsstrategi och med den följde en ny slogan: Hållbar stad – öppen för världen. För att nå ut med det nya budskapet ville man producera stadens första officiella film.

Vad vi gjorde

Vad definierar en stad? Dess förflutna? Det som är här och nu? Eller de storslagna planerna för framtiden? Vi ville berätta allt. Och det var också vad vi gjorde, tillsammans med begåvade filmregissören Erik Eger.

Vi hoppas att så många som möjligt kommer att använda sig av den här filmen när de presenterar Göteborg.

Helena Mehner, kommunikationsdirektör Göteborgs Stad

Kontakt

Lottie Norman

Projektledare

+46 709 60 99 82
lottie.norman@valentin.se