Göteborgs Stadsmuseum

Den känslospäckade berättelsen om Göteborg.

Det centrala för Stadsmuseets verksamhet är berättelserna från stadens människor – de som levt och de som lever här nu. I sin nya visuella identitet vill Göteborgs stadsmuseum lyfta den stora berättelsen om Göteborg, och samtidigt ge utrymme för de unika berättelserna, som både är lättsamma och varma men även djupa och svåra. Vår utgångspunkt har varit att ta fram en inspirerande, flexibel och tillgänglig visuell identitet.

Logotyp

Med respekt för historien och en blick in i framtiden.

Den nya logotypen består av ett versalt G i både ett klassiskt och modernt uttryck; vilket kan representera staden Göteborg i dåtid och nutid. Överdelen i G:et visualiserar en pratbubbla/citat som fungerar som en symbol för själva berättandet - kärnan i Stadsmuseets verksamhet. Vågen ger en hint om stadens läge.

Det finns sedan länge ett smidat G på Stadsmuseets port som varit förebild för logotypens G-form. Även val av typografin i logotypen ”Göteborgs stadsmuseum” har inspirerats från fasaden, där en liknande text funnits sedan 1861.

Huvudfärger

Även färgvalet bär med sig historia. Göteborgs Stadsmuseums nya huvudfärger utgår även de ifrån Stadsmuseets byggnad. 

Mångfald

Stadsmuseets utbud är lika varierat som stadens människor är och har varit, och det finns en stor mångfald i de berättelser som lyfts. Därför inkluderas en bred färgpalett som kan stötta det stora känslospektrumet och lyckas spegla känslan i varje utställning. Det finns även flera blinkningar till staden Göteborg med kulörer som blålera, tegel och ostindieblå. 

Blir du nyfiken på alla berättelser?

Besök Göteborgs Stadsmuseum på Norra Hamngatan 12 eller ta del av deras innehåll på deras webbplats genom att klicka här.

Credits

Fotografierna är tagna av Ewa-Marie Rundquist och Kristin Lidell, samt att vi använt bilder från Göteborgs Stadsmuseums arkiv.

Kontakt

Lucia Palenska

Projektledare

+46 725 00 72 22
lucia.palenska@valentin.se