Skapa engagemang på Instagram

I takt med att Instagram vuxit har också efterfrågan bland kunder om stöttning och rådgivning om kanalen ökat. Huvudfrågan landar ofta i hur man skapar engagemang hos sina följare. För detta finns det inget enkelt och kort svar. Men det finns en del gemensamma faktorer som skapar förutsättningar för engagemang hos sina följare.

Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2015 (IIS) framgår det att Instagram är den sociala mediekanal som växer allra mest – i alla åldrar. Sedan 2013 har användandet ökat med 12 % per år och det finns inget som tyder på att den tillväxten kommer stagnera under 2016 – snarare tvärtom. I takt med att Instagramanvändandet ökat till 40 % har också företags intresse för kanalen vuxit. Detta märks bland våra kunder som under de två senaste åren alltmer efterfrågar stöttning och rådgivning om deras närvaro på Instagram. Som alltid när det kommer till sociala medier är huvudfrågan hur man skapar engagemang hos sina följare? Här finns egentligen inget kort och enkelt svar. Men det finns en del gemensamma faktorer som vi tagit med oss från de senaste Instagramuppdrag vi arbetat med.

Inför 2015 tog vi fram ett kampanjkoncept för Boråstapeter i samband med att de firade 110 år. Startskottet för kampanjen blev Boråstapeters jubileumskollektion som bestod av deras mest populära tapeter genom tiderna hämtade ur deras hundratioåriga arkiv. En stor del av kampanjen blev en årslång Instagramtävling som fick samma namn som kampanjen själv – Alla Tiders Tapeter. Tävlingen gick ut på att uppmana konsumenter att själva gå ner i sina egna tapetarkiv och ta en bild på en tapet som de tyckte var alla tiders. Vid årets slut hade drygt 4 100 bidrag publicerats med #allatiderstapeter och Boråstapeter fick närmare 5 800 nya följare under tävlingsperioden.

Ett annat exempel är Snickers Workwear som under 2015 ville aktivera sitt Instagramkonto och få upp sitt följarantal genom att skapa engagemang hos sina följare. Strategin bestod av att boosta den stolta hantverkaren och uppmuntra användarna att dela med sig av sina bilder med #snickersworkwear. Under året lanserades dessutom ett antal aktiviteter i kanalen för att få upp engagemanget ytterligare. Vid årets slut hade Snickers Workwear ökat sitt följarantal från cirka 50 till drygt 1 500 och #snickerworkwear hade använts cirka 1 600 gånger.
Vad hade då dessa Instagramuppdrag gemensamt? Hur skapas engagemang på Instagram?

Ha en tydlig strategi

Liksom för all typ av kommunikationsarbete man utför måste man ha en tydlig strategi som svarar på vad, hur och varför. Vad för innehåll ska publiceras? Hur ska det publiceras – hur ofta och när? Varför ska Instagram användas – för vilket syfte? För såväl Boråstapeter och Snickers Workwear fanns tydliga strategier från början hur närvaron på Instagram skulle se ut. 

Bilden är det primära, inte texten

Instagram är en bildkanal där bildtexter lätt kan uppfattas som för långa. Sedan Instagram lanserade ”läs mer” funktionen som gör att bildtexten bryts efter cirka 3-4 rader och där man behöver klicka sig vidare för att läsa hela texten, har det blivit ännu viktigare att hålla texten så kort det går.  Oavsett om man publicerar professionella bilder tagna med en ”riktig” kamera eller med mobilen så är det viktigt att hitta ett bildspråk som stämmer överens med varumärket och som mottagarna gillar. Här gäller det att våga testa sig fram – vilket typ av innehåll och bilder skapar mest engagemang?

Gör dina följare till ambassadörer

Eftersom antalet följare på Instagram är lika med varumärkets räckvidd (med några undantag), är det oerhört viktigt att hitta sätt som gör att man förtjänar sin plats i användarnas flöden och får dem att följa över tid. Ett smart sätt för att uppnå detta är att göra sina användare till ambassadörer. Ett grepp som Snickers Workwear tagit väl tillvara på.
Förutom att löpande engagera sig i sina följares innehåll uppmuntrar de sina användare att dela med sig av sitt innehåll med #snickersworkwear.  I vissa fall återpubliceras (regrammas/repostas) följarnas poster till Snickers Workwears egna flöde som ett sätt att hylla sina användare. Dessutom gav Snickers Workwear, i samband med att de lanserade två nya arbetsbyxor under 2015, ett urval av sina användare chansen att testa och utvärdera byxorna på Instagram innan de blev tillgängliga i butik. Förutom en mycket fin respons bland mottagarna och betydelsefulla utvärderingar, blev detta startskottet till oväderliga ambassadörsrelationer.

Tävla med unika hashtags

Ett tacksamt sätt att skapa engagemang på Instagram är att anordna tävlingar. Boråstapeters årslånga skattjakt på Alla Tiders Tapeter är ett bra bevis på detta. Trots att tävlingen avslutades i december 2015, fortsätter konsumenter än idag att skapa innehåll under #allatiderstapeter som i skrivande stund har använts över 4 100 gånger.
Framgången med hashtaggen ligger dels i symboliken – där tapeter utgör något tidlöst och bärare av ett stycke inredningshistoria som många har en relation till. Och dels den starka kopplingen till kampanjen i övrigt, där Boråstapeters jubileumskollektion med deras mest sålda tapeter under sin 110-åriga historia var utgångspunkten för tävlingen.  Andra viktiga faktorer till succén med Alla Tiders Tapeter var enkelheten och tydligheten. #Allatiderstapeter behöver ingen vidare förklaring. Hashtaggen är stark och tydlig i sig själv samtidigt som den håller tapeten i fokus.  Dessutom var tävlingsupplägget väldigt enkelt. Konsumenter uppmuntrades att dela de tapetbilder som de ansåg var #allatiderstapeter – oavsett tapetvarumärke.
Ett vanligt misstag hos många företag vid tävlingar på sociala medier är att man gör dem för komplicerade. Då blir tröskeln för hög för att delta. Det ska vara enkelt och lockande att vara med i tävlingar trots att där finns en motprestation.

För att skapa engagemang krävs engagemang

För att få engagemang bland sina följare måste företaget själv vara lika hängiven. Förutsättningar för detta skapas genom att löpande gilla och kommentera användarnas bilder, samt besvara deras frågor. Instagram är en arena där personer och företag möts på lika villkor. Här följer man såväl vänner och kändisar som organisationer och företag. För att förtjäna sin plats i konsumenternas flöde behöver man som varumärke bli ”vännen”. Vännen som inspirerar, använder ett mänskligt språk och engagerar sig i sina följares innehåll. Men framförallt måste man våga testa sig fram och tillägna kanalen samma tid och engagemang som man vill få tillbaks av sina följare.