”Därför har den här processen varit oerhört viktig för mig.”

Peter Läkk är marknadsansvarig på Nordhem. Här berättar han om deras strategiska arbete och hur Service Design har hjälpt dem att fokusera på helt rätt saker.

När Peter Läkk började på Nordhem var det ett relativt nytt premiumvarumärke i badrumsbranschen. Då fanns det inte ens någon marknadsfunktion på företaget. Fyra år senare stod han inför det svåra valet av reklambyrå och hamnade till slut mittemot Erik Sanderoth, som länge varit en hängiven förespråkare av Service Design. Peter berättar om deras första möte:

–  Jag hade hört talas om Service Design tidigare. Däremot hade jag inte koll på hur man kunde jobba med kundresan på det sätt som Erik presenterade. Han hade förberett en skiss inför vårt möte – en tidslinje med hypotetiska toppar och dalar för en potentiell kund. Det öppnade upp ett nytt sätt för mig att tänka och det var definitivt en aha-upplevelse som i slutändan blev en viktig faktor när jag skulle välja byrå.

Startskottet för tryggare beslut

Tillsammans med oss påbörjade Peter och Nordhems VD, Rolf Skinner, ett Service Design-arbete som skulle förändra en hel del. Peter fortsätter berätta:

– Ett av mina starkaste minnen från Service Design-processen är intervjun med en återförsäljare i Helsingborg, som inte ville sluta prata. Jag minns också när vi började klustra ihop alla svar från våra djupintervjuer och ett tydligt mönster började växa fram. Vi fick bekräftat en del saker som vi hade gissat oss till tidigare. Men vi fick också helt nya insikter, som vi aldrig skulle fått om vi inte använt oss av Service Design.

För Nordhems del ledde arbetet bland annat till att planerna kring en ny återförsäljar-chatt ströks helt från åtgärdslistan. Vi insåg även att den fysiska butiksmiljön fortfarande är väldigt viktig för slutkunden. Så vi har faktiskt satsat ännu mer på den upplevelsen.

Jag vet att de satsningar vi gör är rätt satsningar. Jag har det svart på vitt.

– Insikten om den fysiska butiksmiljön har inneburit att vi utvecklat våra digitala försäljningsytor och låtit det arbetet ta sin tid. Kartläggningen av Kundresan har också skapat ännu starkare band mellan oss och våra återförsäljare. Djupintervjuerna har byggt på deras verklighet, såväl som slutkundens behov. Det finns en stolthet i att sälja vårt varumärke, och den har ökat ytterligare efter det här arbetet. Det enda som varit negativt med Service Design-arbetet är att vi uppmärksammat väldigt mycket som vi skulle vilja göra. Listan att beta av blev lång, haha, men det är bara att börja prioritera och hugga i. Nu vet vi vad som är helt rätt! Som beslutsfattare känner jag stor trygghet i det. Jag vet att de satsningar vi gör är rätt satsningar. Jag har det svart på vitt. Och jag kan alltid gå tillbaka till vår slutrapport från Service Design-arbetet om jag tvivlar.

Tidigare har Peter arbetat med flera olika typer av konsumentundersökningar. Men ofta har de blivit skrivbordsprodukter som inte direkt bidragit till något konstruktivt. När Service Design-arbetet påbörjades hade Nordhem nyligen gjort en undersökning som blev ett bra komplement till de kvalitativa intervjuerna.

– En vanlig konsumentundersökning är ganska statisk. Man får inget samtal med panelen som uttalat sig och dokumentet kan aldrig någonsin ersätta en Kundresa. Men tack vare den genomförda undersökningen kunde vi rikta Service Design-arbetet för att få djupare förståelse för slutkundens drivkrafter.

Det finns ingen universallösning för alla problem och utmaningar, menar Peter. Men han tycker ändå att Valentin Experience genom Service Design-processen har hjälpt Nordhem på alla möjliga sätt. Peter hävdar att han aldrig tidigare stött på en strategi eller metod som funkar på allt och är helt oberoende av vilken produkt eller tjänst som säljs.

– Att få träffa och lära sig mer av de människor som säljer och använder våra produkter i verkligheten är det viktigaste som finns. Det är något man aldrig får släppa, men som ofta prioriteras bort. Därför har den här processen varit oerhört viktig för mig. Den stora tröskeln är väl möjligen att det är svårt för mindre företag att lägga ner de timmar som ett grundligt arbete kräver. Men när man väl gjort det har man ett tydligt dokument och en process som redovisar sambandet mellan nya satsningar och slutkundens önskan. Det engagerar alla inblandade.

Att få träffa och lära sig mer av de människor som säljer och använder våra produkter i verkligheten är det viktigaste som finns.

Nordhem har tagit nästa steg tillsammans med Valentin Experience och levererar nu kommunikation, tjänster och produkter baserade på de insikter som Service Design-arbetet gav. Tack vare den processen är insatserna verifierat värdeskapande för såväl återförsäljare som slutkund.

– Den feedback vi fått på vår externa kommunikation och vårt interna arbete efter Service Design-processen med Valentin Experience är väldigt positiv. Erik Sanderoth var ute hos oss en hel dag för att presentera arbetet för hela företaget. Det var en väldigt lyckad dag, för nu är varenda medarbetare med på vår resa. Återförsäljarna har fått säga sitt och vi flyttar fram våra positioner – med en vettig strategikompass på fickan.

Läs mer om vårt arbete för Nordhem här. 

Vill du veta mer om hur vi som Customer Experience-byrå identifierar och optimerar interaktioner mellan varumärken och deras kundgrupper? Hör av dig till Erik Sanderoth!