Allt fler kunder efterfrågar dynamiska arbetsprocesser

Många människor är rädda för förändring. En del gör till och med allt de kan för att slippa hamna i situationer som kräver att man tänker i nya banor. Men är förändring verkligen så hemskt? Och är det verkligen så svårt? Eller letar vi bara efter en ursäkt för att få stanna kvar i ett invant och bekvämt beteende?

Enligt varumärkesbyrån Landor sitter många företag fast i invanda beteenden när det gäller varumärkesarbete. Varumärken har traditionellt sett byggts upp som katedraler, skapade för att stå ut ur mängden och vara för evigt. Det har varit så viktigt att undvika förändring, att man till och med tagit fram strategier för hur man ska jobba med sitt varumärke för att bibehålla sitt sätt att synas och vara. Tillämpar man samma förhållningssätt som person, så motsvarar det någon som är helt fast i gamla vanor och inte alls öppen för förändring.

Idag måste varumärken självklart fortfarande stå ut ur mängden, men konkurrensen är hårdare än någonsin från alla håll. Till och med privatpersoner har kommit att bli allt starkare konkurrenter. Dessutom tävlar varumärken i ett nytt sammanhang, där tekniken har makten att förändra traditionella marknader. Några exemepl som har ruskat om marknader genom användardeltagande och teknik är till exempel Amazon, EBay, TripAdvisor, Airbnb, iZettle och Über.

På en föränderlig marknad där allt fler människor saknar tålamod och förväntar sig omedelbar respons kan vi inte längre bygga varumärken som gamla katedraler. Självklart måste man fortfarande jobba långsiktigt och stå ut, men om man inte förändras i takt med marknaden så blir varumärket snart gammalt och förlegat. Så istället för att se förändringar som ett hot mot varumärket, bör man snarare söka förändring och se den som en möjlighet.

Landor hävdar att ett modernt varumärke alltid förblir i ett beta-stadie. Det lanseras aldrig och klassas aldrig som klart. Istället jobbar man kontinuerligt med sitt varumärke, och är öppen för nya sätt att vara, synas och höras. Man tillämpar helt enkelt en agil syn och ett agilt arbetssätt på sitt varumärke.

Landor har sammanställt en lista på vad som karaktäriserar ett agilt varumärke:

  • Anpassningsbart, varumärket är öppet för snabb förändring. Men det handlar inte om att förändras bara för att förändras, förändringen ska vara meningsfull.
  • Principfast, även om varumärket är öppet för förändring så måste det fortfarande vara tydligt vad varumärket står för.
  • Nätverkande, samhället baseras mer och mer på co-creation. För att hålla sig relevant håller varumärket ständigt kontakten med sitt nätverk.
  • Ledande, ett agilt varumärke letar ständigt efter nya sätt för att fortsätta vara relevant, leverera nytta och öka kundvärdet hos sin målgrupp.
  • Multi Channel, ett agilt varumärke kommunicerar i flera kanaler som alla jobbar mot ett gemensamt mål.
  • Globalt, varumärken lär sig från den globala marknaden och tillämpar lärdomarna för att bibehålla och stärka sin roll på den lokala marknaden.

Att se in i framtiden har alltid varit en utmaning. Med hjälp av ett agilt synsätt tar vi varumärket framåt med små snabba steg, istället för att ta ett långt kliv i taget. Då kan vi ta med oss lärdomar från varje steg och dra nytta av dem i den fortsatta processen.

Allt omkring oss förändras: naturen, relationer, samhället, tekniken, mm.  Och tekniken har gjort oss alla till varumärken. Vad vi gör och hur vi hanterar möjligheter och hinder på vägen är det som spelar roll. Är du som varumärke föränderlig och agil, eller hamnar du och ditt varumärke i facket som gammal och omodern?